پرونده ویژه
معرفی کتاب

این اثر سال‌شمار زندگانی رادمرد الهی؛ مجدّد قرن، امام خمینی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برابر نگاشته‌ها، اسناد و خاطره‌ها ارائه شده است. در این سال‌شمار، در هر مقطعی نکته‌های مهم سیاسی و اجتماعی آن زمان در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

حمایت
جشنواره
 • انقلاب اسلامی و پیامدهای معرفتی

  انقلاب اسلامی ایران تنها برای بهبود وضع معاش مردم شكل نگرفت، بلكه فراتر از این، یك ماهیت ارزشی و دینی دارد و از این رو، اساسی ترین وصف انقلاب ایران، «اسلامی» بودن آن است. در این نوشتار، به راه‌های جهانی سازی انقلاب اسلامی ایران برای رسیدن به یك تمدّن اسلامی اشاره شده است....

  ادامه مطلب ...
 • آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران

  انقلاب اسلامى در همه‏ ى ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم نموده است.این اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمینى (ره) و...

  ادامه مطلب ...
 • نعمت انقلاب اسلامی

  به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 80/12/13 جمعی از خواهران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با حضرت آیت اللّه مصباح دیدار كردند. ایشان در جمع آن‌ها درباره ارزش نظام اسلامی و مقایسه آن با ...

  ادامه مطلب ...
 • انقلاب اسلامی ایران، جلوه هایی از الطاف امام عصر(علیه السلام)

  انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی( از حوادث کم نظیر تاریخ این مرز و بوم است که توانست رژیم پهلوی را -که قدرتهای بزرگ شرق و غرب، مدافع آن بودند و تا بن دندان مسلح بود- به گورستان تاریخ فرستد و...

  ادامه مطلب ...
سیدجمال الدین اسدآبادی پیشگام بیداری اسلامی بود
روشنگری و بیداری ملل مسلمان به واقع عمده ترین و اصلی ترین آرمان و اهداف سید جمال الدین حسینی اسدآبادی درطی چهار دهه قیام و تلاش وی درممالك اسلامی به شمار می رود. نهضت بیدارگری در جهان اسلام كه سید جمال الدین آگاهانه و از روی شناخت و تجربه، سنگ بنای آن را بنانهاد و در راه آن مصائب و سختی های فراوانی را به جان خرید ضروری ترین و حیاتی ترین گام در زمان خویش محسوب می شود. چرا كه آنچه جهان اسلام و جوامع مسلمین را در طول قرن های متمادی در برابر انواع مشكلات درونی و ناخواسته یا ترفندهای بیرونی و جریانات تحمیلی به شدت تا به امروز نیز آسیب پذیر ساخته است، عدم بیداری و فرو رفتن در خواب غفلت است.

لذا دراین یادداشت سعی شده ضمن اشاره به چرایی بیداری مسلمانان به عنوان یك ضرورت حیاتی، بخشی از آثار و نتایج این حركت ارزشمند سیدجمال الدین را به عنوان اولین پیشگام نهضت بیدارگری و روشنگری درجهان اسلام مورد توجه قرارگیرد.

اسلام تنها راه حل
به واقع این شاخصه رفتاری و سلوك سیاسی-بیداری و روشنگری- دربرخورد با جوامع اسلامی كه سید و شاگردانش درسخت ترین شرایط آن را در اقصی نقاط جهان اسلام به اشكال مختلف دنبال كردند، نوعی تلاش برای بازگشت مسلمانان به اصل خویش درپرتو حقیقت اسلام بود. به باور وی تا زمانی كه مسلمانان آگاهانه مبانی و حقایق اسلام را از خرافات و انحرافات وارد شده در دین تشخیص ندهند و این آموزه ها را در زندگی به معنای واقعی كلمه به كارگیری نكنند، شاهد نفوذ روزافزون و گسترش این دین جاودانی در لایه های مختلف جامعه جهانی نخواهیم بود. لذا اسلام اصیل نیز كه به عنوان یك دین كامل زوایای پیدا و پنهان زندگی انسان ها را پوشش می دهد، اثرپذیری و نفوذ پذیری آن مستلزم بیداری و آگاهی جوامع مسلمانان است. در پـرتو این بیداری نه تنها زمینه برای جهانی سازی اسلام به عنوان یك الگوی موفق و بدون نقص درابعاد مختلف فراهم می شود، بلكه زمینه برای خروج سایر ادیان تحریف شده از میدان زندگی انسان ها نیز با سرعتی مضاعف درجوامع مختلف فراهم خواهد شد. حقیقتی كه «پاپ بندیكیت شانزدهم» در سندی كه در واتیكان منتشر شد از آن تحت عنوان شعار جهانی «اسلام تنها راه حل» اظهار نگرانی كرد و به تبع آن آینده ای مبهم را برای مسیحیان خاورمیانه پیش بینی نمود.

استعمار ستیزی و تحول دردولت های اسلامی
مبارزه با موج اسلام خواهی كه همواره از سوی كشورهای استعماری درقالب اسلام هراسی و اسلام ستیزی مورد توجه قرارگرفته است، نشان می دهد اسلام مانعی جدی دربرابر چپاول و غارت منابع ارزشمند كشورهای اسلامی به شمار می رود. اما از آنجا كه فریاد اسلام خواهی و تلاش برای احیا ارزش های اسلامی تنها درپرتو بیداری ملل مسلمان ازخواب غفلت و روشنگری رهبران اسلام خواه شجاع شكل میدانی به خود می گیرد، لذا هر نوع تغییر یا تحول بنیادی كه هر از چند گاه زمینه بیداری ملت های مسلمان را فراهم كرده و همواره از سوی استعمارگران جهانی و عوامل وابسته به شدت سركوب شده است.سیدجمال الدین كه همواره دغدغه حضور بلند مدت كشورهای سلطه جو و سلطه خو در ممالك اسلامی را با خود داشت و از سیطره آنان بر منابع و منافع مسلمانان به عنوان مانعی جدی در رشد و پیشرفت جهان اسلام رنج می برد، تلاش جدی كرد تا این بیدارگری را با هدف مبارزه با استعمارگران در قالب جنبش های مردمی و یا درمراحل تكاملی به انقلاب های مردمی تبدیل كند. دراین میان بیداری دولت های وابسته و درخدمت برنامه های موردنظر غربی ها راه میان بر در رهایی از وابستگی كشورهای اسلامی به شمار می رفت. طوری كه در طول مبارزات سیدجمال الدین تلاش برای بیداری دولتمردان ممالك اسلامی نیز دركنار بیداری ملل مسلمان همواره مورد توجه و تاكید این رهبر دینی و متفكر برجسته قرارداشت.

به واقع تحول و تعالی موردنظر سیدجمال الدین كه در دو بعد مردمی و حكومتی در طول دوران مبارزات وی دنبال می شد نشان از ضرورت اصلاح همزمان این دو بخش داشت. یعنی وجود مردمی بیدار و آگاه نسبت به جایگاه اجتماعی و سیاسی خود در سطح جهان می تواند درتعیین حاكمان صالح و لایق دارای اثر مستقیم باشد و از دیگر سو وجود رهبرانی شایسته و شجاع كه ملت را نسبت به حقوق خود آگاه سازد و دراین مسیر از آنان همراهی همه جانبه و هزینه طلب كند، مكمل همدیگر می باشند.

هرچند سیدجمال الدین در بیداری حكام وابسته به دنیای غرب موفقیت های چندانی كسب نكرد اما در نهضت بیداری ملل مسلمان به موفقیت های چشمگیری دست یافت طوری كه بنا به نظر برخی مورخین علل چرخش سیدجمال الدین از اتحاد دول اسلامی به سوی اتحاد ملل اسلامی را می توان درهمین راستا جستجو كرد.

تلاش برای رهایی جهان اسلام از درد و رنج
نگاهی گذرا به وضعیت مسلمانان در اقصی نقاط دنیا و آنچه درمجموعه كشورهای جهان اسلام به ویژه آنچه دریك دو قرن اخیر تا به امروز روی داده، به خوبی نشان می دهد بخش اعظمی از مشكلات و چالش های جهان همواره متوجه مسلمانان و كشورهای اسلامی است. وقوع جنگ های داخلی، اشغالگری، انجام انواع عملیات های تروریستی، سقوط دولت ها، قتل و تجاوز، غارت و چپاول منابع، وجود بحران های جدی درحوزه امنیت، كاهش شاخص های رفاه، افزایش شدید فقر، وقوع بیماری و از همه مهمتر تبعیض های كاملاً آشكار جوامع جهانی بخشی از مشكلات كشورهای اسلامی است كه نشان از آن دارد جهان اسلام با چالش ها و بحران های جدی مواجه است. اما از آنجا كه كشورهای اسلامی به علت وجود منابع غنی و ثروت های دارای ارزش مادی و معنوی فراوان همچنان از دیر باز دركانون توجه دنیای غرب قرارداشته، تلاش برای وابستگی كشورهای اسلامی در زمینه های مختلف راهبرد اصلی و نقشه راه دولتمردان غربی بوده است. طوری كه نقش دولت های استعماری در ایجاد بحران و چالش با شیوه های گوناگون همچون اشغالگری، تحریم، تفرقه، كودتا امكان ناپذیر است و این جریان با شیوه های نوین همچنان ادامه دارد.

لذا سیدجمال برای رهایی مسلمانان از درد و رنج های ریشه دوانده و كهن كه خود از نزدیك در اقصی نقاط جهان اسلام آنان را به خوبی درك كرده بود، به بیداری دربرابر ترفندهای بیگانگان و جلوگیری از تفرقه تاكید مضاعف داشت و دراین راه برجزء پیشگامان تقریب مذاهب نیز به شمار می رود.

هرچند امروزه جای اسلام خواهان شجاع و اندیشمندان اسلامی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی در قیام های مردمی كشورهای اسلامی همچون مصر خالی است اما باورها و آرمان های وی درحال به بار نشستن است و امید می رود این حركات اسلامی كه از انقلاب اسلامی الگوگیری شده در آینده نزدیك درتمام جهان اسلام به بار نشیند.

اكبرصفری


درباره وب

امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است .
نظرسنجی
به نظر شما به چه میزان محتاج اندیشه های امام هستیم ؟امکانات
آمار
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو