پرونده ویژه
معرفی کتاب

این اثر سال‌شمار زندگانی رادمرد الهی؛ مجدّد قرن، امام خمینی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برابر نگاشته‌ها، اسناد و خاطره‌ها ارائه شده است. در این سال‌شمار، در هر مقطعی نکته‌های مهم سیاسی و اجتماعی آن زمان در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

حمایت
جشنواره
 • انقلاب اسلامی و پیامدهای معرفتی

  انقلاب اسلامی ایران تنها برای بهبود وضع معاش مردم شكل نگرفت، بلكه فراتر از این، یك ماهیت ارزشی و دینی دارد و از این رو، اساسی ترین وصف انقلاب ایران، «اسلامی» بودن آن است. در این نوشتار، به راه‌های جهانی سازی انقلاب اسلامی ایران برای رسیدن به یك تمدّن اسلامی اشاره شده است....

  ادامه مطلب ...
 • آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران

  انقلاب اسلامى در همه‏ ى ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسیار بلندى براى مردم و دولت ترسیم نموده است.این اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمینى (ره) و...

  ادامه مطلب ...
 • نعمت انقلاب اسلامی

  به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 80/12/13 جمعی از خواهران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با حضرت آیت اللّه مصباح دیدار كردند. ایشان در جمع آن‌ها درباره ارزش نظام اسلامی و مقایسه آن با ...

  ادامه مطلب ...
 • انقلاب اسلامی ایران، جلوه هایی از الطاف امام عصر(علیه السلام)

  انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی( از حوادث کم نظیر تاریخ این مرز و بوم است که توانست رژیم پهلوی را -که قدرتهای بزرگ شرق و غرب، مدافع آن بودند و تا بن دندان مسلح بود- به گورستان تاریخ فرستد و...

  ادامه مطلب ...
آیا ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی استبدادی است؟
 پرسش :

آیا می‌توان گفت ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی استبدادی است و ظرفیت قرائت دموكراتیك را ندارد و تنها راه اصلاح آن از طریق همه‌پرسی است؟

پاسخ :
پس از انقلاب اسلامی و به فاصله كوتاهی در دوازده فروردین 1358 نوع رژیم سیاسی در آزادانه‌ترین همه‌پرسی با رأی قاطع ملت «جمهوری اسلامی» تعیین گردید و تنها چند ماه پس از آن در انتخاباتی دیگر خبرگانی از سوی مردم برگزیده شدند تا قانون اساسی متناسب با رژیم انتخابی را بنگارند و در آذرماه همان سال با اكثریت 5/99 درصد رأی‌دهندگان قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی به تصویب ملت رسید، همان قانونی كه در آزادانه‌ترین شرایط به تأیید آحاد مردم رسید تا آرمان آنها یعنی اسلام و مردم‌سالاری برخاسته از آن را عینیت ببخشد و ضامن استقلال و آزادی آنها باشد.

بنابراین در شرایطی كاملاً مردم‌سالار آرزوی ایرانیان در داشتن قانون مورد قبول تحقق پیدا كرد تا در سایة آن با اصول مترقی خود مردم‌سالاری را پس از قرن‌ها استبداد نهادینه كند. آن مردم‌سالاری كه مبتنی بر دین و برگرفته از معارف بلند اسلام است نه تقلیدی و برگرفته از تئوری‌های هضم‌نشده غربی و شرقی.

همچنین مردمی بودن نظام در جمهوری اسلامی در جای جای قانون اساسی تضمین و تأمین گردید.براساس اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد. بنابراین طبق اصول متعدد مردم گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم همة مسؤولین ردة بالای مملكتی را برمی‌گزینند و از رهبری و ولایت فقیه، ریاست جمهوری تا انتخاب شوراهای شهری و محلی و شهرداری‌ها و از امور اجرائی تا امور مربوط به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در همه و همه رأی ملت تأثیرگذار اصلی است. همچنین طبق موازین اسلام حقوق ملت را بر عهدة مجموعه دولت معین كرده است كه از جمله مهمترین حقوق ملت تصریح شده در قانون اساسی عبارتند از:

الف) حقوق قضائی، همانند:
1. منع دستگیری خودسرانه (اصل 31) 4. حق دادخواهی و انتخاب وكیل(اصل 34)
2. منع تبعید و اجبار به اقامت بی‎دلیل (اصل 33) 5. اصل برائت (اصل 37)
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شكنجه (اصل 38) 6. قانونی بودن مجازات‌ها (اصل 36)
ب) حقوق اقتصادی همانند:
1. پذیرش و به رسمیت شناختن مالكیت (اصل 29، 46، 47)
2. تأمین نیازهای اساسی (اصل 43، 49، 51)
ج) حقوق معنوی همانند:
1. برخورداری از آموزش و پرورش ( اصل 36 و 30)
2. آزادی فكر و عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)
3. آزادی دینی و مذهبی (اصل 13)
4. آزادی مطبوعات ( اصل 24)
د) حقوق سیاسی همانند:
1. حق تعین سرنوشت (اصل 56)
2. حق تابعیت (اصل 41)
3. حق انتخاب (اصل 6)
4. آزادی اجتماعات (اصل26 و 27)
5. حق تشكیل حزب و عضویت در آن ( اصل 26)
6. حق نظارت و امر به معروف (اصل 8)

در عین حال مطابق خواست ملت ایران كه در قانون اساسی متبلور شده است جمهوری اسلامی نظامی است بر پایة ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش آن در اسلام و تداوم انقلاب از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس كتاب و سنت می باشد، لذا طبق اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است...»

بر این اساس قانون اساسی بر طبق موازین شرع دو مبنای الهی و مردمی برای حاكمیت قائل است و ولایت فقیه ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصل اسلامی خود می‌باشد، همچنین حكومت در آن برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و گروهی نیست، لذا طبق اصل نهم قانون اساسی: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.»

پس هر نوع دیكتاتوری و استبداد ممنوع است، به همین روی اعمال ولایت در حدود حقوق و آزادی‌های مشروع و غیرقابل سلب مردم دارای اعتبار است. نیز مطابق قانون اساسی ملت ایران در طی سالیان گذشته در انتخاب‌های گوناگون رأی و نظر خویش را در انتخاب كارگزاران نظام اسلامی و نیز در تعیین سیاست‌های نظام اعمال كرده است و در طول 8 سال دفاع مقدس با خون عزیزانش از این قانون و نظام برخاسته از آن دفاع كرده است و همچنین با تحمل سختی‌های ناشی از تحریم‌های قدرت‌های سلطه‌گر حامی نظام و مسؤولین آن بوده است.

بنابراین با ملاحظه اصول قانون اساسی و نگاهی گذرا به ساختار آن بخوبی این حقیقت آشكار می گردد كه قانون اساسی جمهوری اسلامی حقیقتاً دارای ساختاری مردم سالار و ضد استبدادی است و از مترقی ترین و كاملترین قوانین اساسی هاست و حقوق مردم به صورت حقیقی و كامل در آن پیش بینی شده است. بدیهی است مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی با مردم سالاری غربی متفاوت است و جمهوری اسلامی ایران الگوی مردم سالاری دینی را به عنوان بدیلی مناسب و جایگزینی برای مردم سالاری غربی مطرح ساخته است از اینرو تلاش برای انطباق معیارهای مردم سالاری غربی كه بر آموزه هایی همچون سكولاریسم و لیبرالیسم و اومانیسم است، كوششی بی نتیجه بوده و ناشی از عدم درك صحیح انقلاب اسلامی و اهداف اصیل آن است.

ما معتقدیم با اجرای دقیق قانون اساسی می توان سعادت مادی و معنوی عموم افراد جامعه را تضمین نمود و نیازی به الگوهای پوسیده غربی كه خود در اداره كشور و جامعه خویش درمانده و ناتوان مانده اند، نیست. كسانی كه در مقابل خواست ملت ایران می‌كوشند در خارج از چارچوب قانون اساسی با شعار رفراندم به تضعیف پایه‌های نظام بپردازند یا مغرضانه دست به چنین اقداماتی می زنند، كمترین اطلاعی از حقوق اساسی و قوانین اساسی كشورها ندارند. «نظامهایی كه مشروعیت خویش را وامدار آرای مردم می دانند و به زعم سردمداران آنها همیشه باید آرای عمومی به نفع آنان باشد، تا مشروعیتشان محفوظ بماند، هیچگاه با احتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمی‌كنند و تاكنون كسی به آنها اشكالی نكرده است؛ با اینكه به نظر می آید این اشكال به صورت جدی متوجه آنان است، ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حكم الهی است و مردم در مقبولیت نظام نقش دارند ضرورتی ندارد كه به صرف این احتمال ضعیف مساله انتخابات مجدد را پیش كشید».[1]

افزون بر این مطلب باید گفت كه به یقین كسانی كه دم از برگزاری رفراندم می زنند مدعی تحصیل حقوق بیشتری برای مردم هستند و قانون فعلی را تأمین كننده حقوق مردم نمی دانند. این در حالیست كه قانون اساسی جمهوری اسلامی به بهترین شكل ممكن، حقوق مردم را تأمین نموده و سعادت مادی و معنوی جامعه و راهكارهای آن را بخوبی ترسیم نموده است شاهد این مطلب اصل سوم قانون اساسی است كه اهداف كلی نظام جمهوری اسلامی را در شانزده بند بیان نموده است كه نگاهی گذرا تنها به این اصل قانون اساسی هر ناظر منصفی را بر جامعیت و كامل بودن قانون اساسی معترف می سازد. از این رو نیازی به رفراندم نیست. آنچه مهم است، اجرای دقیق و صحیح اصول قانون اساسی است. با این توضیح روشن می شود كه كسانی كه دم از رفراندم می زنند به دنبال حقوق مردم نبوده و در پی حاكم ساختن الگوهای غربی از جمله دمكراسی غربی بر نظام ما هستند كه این نه تنها در جهت مصالح مردم نیست كه حقوق آنها را نیز به شدت تضعیف خواهد نمود.

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ج1، ص33.


درباره وب

امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است .
نظرسنجی
به نظر شما به چه میزان محتاج اندیشه های امام هستیم ؟امکانات
آمار
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :