تبلیغات
تفسیر آفتـاب - دیروز از دشمنها می ترسیدیم،امروز از دوستها می ترسیم.